Monday, November 27, 2006

 

Rzeczowniki w Angielskim

RZECZOWNIK - to część mowy, która określa:

a) ludzi, np.: a girl (dziewczyna), a man (mężczyzna)

b) przedmioty, np.: a table (stół), a fork (widelec)

c) pojęcia abstrakcyjne, np.: love (miłość), knowledge (wiedza) Rzeczownik w języku angielskim posiada tylko dwa przypadki: NOMINATIVE (mianownik) - who? what? (kto? co?)

GENITIVE (dopełniacz) - whose? (czyj? -a? -e?)

PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW

a) rzeczowniki własne np.: imiona ( Bill, Mary), nazwy geograficzne(Jamaica, Europę...), które piszemy dużą literą.

b) rzeczowniki pospolite np.: tree (drzewo), car (samochód) brezd (chleb), table ( stół),... . Są dwa rodzaje rzeczowników pospolitych:

- rzeczowniki policzalne, to znaczy takie, które dają się policzyć

np.:a car (samochód), a dollar (dolar), a cat (kot)

- rzeczowniki niepoliczalne, to znaczy takie , które nie dają się policzyć

np. air (powietrze), happiness (szczęście), love (miłość), faith (wiara)...

* Nie posiadają one liczby mnogiej i nie występują z przedimkami a, an . np.: It's good weather. nie :....a good weather .
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]