Monday, November 27, 2006

 

Liczba mnoga rzeczowników

rzeczowniki regularne

a) Większość rzeczowników tworzy l.mn. przez dodanie do rzeczownika w l.poj.

końcówki -s, np.: a dog - dogs , a cat - cats.

b) Rzeczowniki zakończone w 1. poj. na -s, -ss, -sh, -ch, -x, tworzą 1. mn. przez

dodanie końcówki -es, np.: a box - boxes , a boss - bosses .

c) Większość rzeczowników zakończonych w l.poj. na -o, tworzy l.mn. przez dodanie końcówki -es, np:. a potato_- potatoes , a hero_- heroes.

Uwaga! Rzeczowniki zakończone w l.poj. na -o, które są zapożyczeniami z

innych języków , bądź skrótami dłuższych wyrazów tworzą l.mn. przez dodanie końcówki -s, np.: a piano - pianos (pochodzi z innego języka) a photo - photos (skrót - a photograph)

d) Rzeczowniki zakończone w l.poj. na (spółgłoskę + y), tworzą l.mn. przez

zamianę y na i oraz dodanie końcówki -es, np.: a baby - babies, a city - cities.

e) Rzeczowniki zakończone w 1. poj. na (samogłoskę + y), tworzą l.mn. przez

dodanie do rzeczownika w l.poj. końcówki -s, np;. a boy - boys, a way - ways

f) Rzeczowniki zakończone w l.poj. na -f(e), tworzą l.mn. przez zamianę f na v,

oraz dodanie końcówki -es, np.: a knife - knives, a half - halves.

Istnieją także rzeczowniki nieregularne. Poniżej przedstawiam tabelę z najważniejszymi.

a man

men

( mężczyzna - mężczyźni)

a woman -

women

( kobieta - kobiety )

a child

children

( dziecko - dzieci)

a person -

people

(osoba - ludzie)

a mouse -

mice

( mysz - myszy )

a louse

lice

( wesz - wszy )

a tooth

teeth

(ząb - zęby )

a foot

feet

(stopa -stopy)

a goose -

geese

(gęś-gęsi)

an ox

oxen

(wół - woły )

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]